Frankincense埃賽俄比亞乳香

Frankincense埃賽俄比亞乳香

HK$80.00價格

來自埃賽俄比亞的乳香淡淡的木味,只可以點燃作煙燻,不可食用。

 

乳香是橄欖科小喬木卡氏乳香樹及其同屬植物皮部滲出的樹脂。

功用:調節氣血,平靜情緒,舒緩痛症的影響

用法:配合香爐點燃,以餘煙煙燻整個空間。

Address : 九龍尖沙咀亞士厘道24-38號天星大廈16樓B室    Mobile : 92016868     Email : lovingsimplecreative@gmail.com           

                                                                                                                                                                               Copyright© 2018 Loving Simple Creative